Kaplan’dan Çocuk Hakları Günü mesajı

0

CHP’li Kaplan, 31 yıl önce bugün imzalanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin esas olarak eğitim, sağlık ve barınma gibi temel haklarının güvence altına alınmasının yanında, yoksulluk, çocuk işçiliği gibi refah düzeylerini aşağı çeken sorunların çözümüne odaklandığını ve ülkemizin de altına imzasını attığı ancak uygulanabilirliği konusunda yetersiz kaldığı bu sözleşmenin önemini hatırlattı.

CHP’li Kaplan, “Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuk yaşta evlilikler gibi kroniklemiş çocuk hak ihlallerinin hukuk alanında gerekli düzenlemelerin yanı sıra hayata uyarlanabilir olmasının gerekliliği, hak ihlalleri konusundaki resmi verilerle desteklenen bir gerçektir. TUİK verilerine göre Türkiye’de çocuk işçi 720 bin civarında olmakla birlikte ve sektörlere göre dağılımı; %30.8 ile tarım, %45.5 ile hizmet ve %23.7 ile sanayi sektörü şeklindedir. Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2019 yılına ait adli istatistiklere göre ise geçen yıl Türkiye’de “cinsel dokunulmazlığa karşı suç” kapsamında 49 bin 57 dava açıldı. Bunların 22 bin 689’u, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıydı. Yine Türkiye’de 800 civarında çocuk, çeşitli suçlardan hüküm giymiş ya da tutuklu yargılanmakta olan anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşıyor. Özgürlük hakları ellerinden alınan bu çocukların eğitim hakları da teslim edilmiyor. Yalnızca cezaevlerindeki çocukların değil pandemi ile birlikte yönetilemeyen eğitim sistemi sebebiyle tüm çocukların eğitim hakları ellerinden alınmış durumda” dedi.
Milletvekili Kaplan, “geleceğin güvencesi, insanlığın umudu ve masumiyetin simgesi olan çocuklar, savaş, yoksulluk ve adaletsizlik odağında sıkışan bir dünya düzeninde en temel haklarından dahi mahrum ediliyorlar. Aydınlık yarınlar için çocukların geleceğe doğru hazırlanmaları amacıyla sağlık, beslenme, barınma ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi, zor şartlarda yaşamak durumunda kalan hatta suça yönelen çocukların geleceklerinin güvence altına alınması toplumsal sorunların çözümü hususunda öncelikli detaylardan olduğunun altını çizdi. İlgili sözleşmenin her maddesinin hayati öneme sahip olduğunu ve yasalarla hukuk alanında eksikliklerin giderilmesinin yanında uygulanması konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşları hassasiyete davet etti.
“Sosyal demokrat bir anlayışla, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan gelişimlerini destekleyen güvenli ortamlar sağlamanın sorumluluğunun bilincinde; çocuklarımızın ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, gelecek kaygısı taşımayan aydın yurttaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlamak en önemli görevlerimizdendir” diyen Kaplan, çocuk hakları ihlallerinin son bulduğu ve çocukların güvende ve özgürce yaşadığı bir düzen umuduyla tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları gününü kutlarım” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here