Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi, geçen hafta içinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileriyle yapmış oldukları Kamu İdari Kurulu (KİK) Ekim 2020 toplantısında, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğretmenlerimizin daha fazla olumsuz etkilenmemeleri için aile bütünlüğünün sağlanması, filyasyon ekiplerinde görevlendirilme gibi öğretmenlerimizi yakından ilgilendiren hayati öneme sahip birçok konuyu görüşüp öğretmenlerimizin faydasına olan 13 kazanım elde etmiştir.

Yetkili Sendika olan Eğitim-Bir-Sen’in Elde etmiş olduğu kazanımlar aşağıdadır:
• Zorunlu eğitim kapsamı dışında kalan okul öncesi öğrenci sayılarının Kovid-19 salgını sebebiyle olağan dışı bir şekilde azalması nedeniyle okul öncesi öğretmenleri, norm kadro güncellemeleri sürecinde kapsam dışında bırakılmalıdır.
• Öğretmenlerin il içi yer değişikliği taleplerinin, tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça bu sıraya göre karşılanması konusunda Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.
• Mazeret veya engellilik durumuna bağlı il içi yer değişikliği talepleri karşılanamayan öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu ilçeye doğrudan ulaşım imkânı bulunan il içinde bir başka ilçeye veya mazeretinin bulunduğu ilçeye makul bir mesafesi bulunan bir başka ilçeye, ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine atamalarının yapılması konusunda düzenleme yapılmalıdır.
• İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin verilmeyenlere, bu fazla çalışmaları karşılığında izin verilmesi konusunda genel bir açıklama yapılmalıdır.
• Şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değişikliği sürecinde, aile birliği ve sağlık durumuna bağlı mazeretlerinin dikkate alınarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak somut, net ve objektif mazeret kriterleri çerçevesinde mazeretleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.
• Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirme yükümlülüğü bulunan öğretmenler yönünden, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde sağlık kuruluşlarının acil durumlar haricinde rutin faaliyetleri askıya alması nedeniyle sağlık mazeretini belgelendirme yükümlülüğünün geçici olarak aranmaması veya ileriki bir tarihe ertelenmesi yönünde açıklama yapılmalıdır.
• 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 11. maddesine göre atanan öğretmenlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya diğer unvanlarda geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının hesaplanmasında değerlendirilmelidir.
• Proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmalıdır.
• Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapacak memur ve hizmetli personel yönünden, sayı sınırlaması olmaksızın görevlendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.
• Eğitim kademelerinin tümü itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği açık olduğundan, eğitim kurumları yöneticileri ve öğretmenlerin artan iş yükü ve karşı karşıya kaldıkları sağlık riski göz önüne alınarak yönetici ve öğretmenlerin filyasyon ve denetim ekiplerinde görevlendirilmemeleri sağlanmalıdır.
• Kovid-19 tanısı veya temaslısı olmasına bağlı olarak karantina altına alınanların, istekleri dâhilinde karantina süresi boyunca üzerlerindeki ders ve ek ders görevlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürebilmelerine imkân sağlanmalıdır.
• Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizmetinden öğretmenlerin indirimli olarak yararlanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalıdır.
• İş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerinin işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutulmamaları, bildirim yükümlülüklerinin esnetilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.
KİK’e katılıp bu mutabakata imza atmış olan Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez yöneticilerine ve Bakanlık yetkililerine Eğitimciler adına teşekkür eden Gaziantep Şube başkanı Ahmet GÖK “Eğitim-Bir-Sen olarak pandemi sürecinde dahi gerek Vefa gruplarında gerekse de filyasyon ekiplerinde aktif olarak çalışmış ve çalışmaya devam eden eğitim çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarının iyileşmesi konusunda her zaman mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here