Eczacıların sorunlarını TBMM’ye taşıdı

0

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Eczacıların sorunlarını dile getirdi. Kaplan, AKP’nin reform olarak nitelendirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programını eleştirirken; Türkiye’de Eczacıların sıkıntılar yaşadığını ve biran önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

“HÜKÜMETİN SAĞLIK ALANINDAKİ YANLIŞ POLİTİKALARI ECZACILARI EKONOMİK EREZYONA UĞRATTI!”

Kaplan: “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında AKP’nin reform olarak sunduğu program ne yazık ki uzun vadede ülkemizdeki sağlık sektöründe önemli tahribatlara yol açmış ve sağlık sektörünün birinci basamağı olan Eczacılar için ciddi sorunları da beraberinde getirmiştir. AKP Hükümetinin ilaç alanında yaptığı yapılandırma; eczanelerin payına daha çok iş yükü ve daha az kâr payı olarak dönmüştür. En yüksek vergiyi veren Eczacılar; Hükümetin ekonomi ve sağlık alanındaki yanlış politikaları yüzünden ekonomik erozyona uğramıştır. Yanlış politikalarla binlerce Eczacı iflas etme noktasına gelmiştir. Kârın ilaca bağlı olarak belirlenmesi ve ciro azalışının eczanenin kârını azaltması nedeniyle eczacılar işletim masraflarını dahi karşılayamayacak duruma gelmiştir. 2004 yılından bu güne “referans fiyat” uygulamasıyla birlikte ilaç fiyatları düşmüş, üst üste yapılan fiyat indirimleri ve ıskonto zararı nedeniyle eczanelerde oluşan stok zararlarının yasal güvence altına alınmaması sonucunda birçok eczacı kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Hükümetin uyguladığı yanlış politikalar sonucu hastalardan alınan katkı ve katılım paylarının sorumlusu ne yazık ki Eczacılar olarak görülmektedir. Bu da eczacılar ve vatandaşları karşı karşıya getirmektedir” diye ifade etti.

“ECZACI, DEVLETE BEDAVA TAHSİLDARLIK YAPIYOR!”

Kaplan, eczacıların devlete bedava tahsildarlık yaptığını  ve vatandaşla eczacının karşı karşıya geldiğini ifade ederek; “Sürekli değişen mevzuata bağlı olarak ödenmeyen ilaçlar,  muayene ücretini Eczacılarımızın alması da; aynı şekilde vatandaşlarımızla eczacılarımız arasında sorun çıkmasına sebep olmaktadır. Vatandaş ile Eczacı arasındaki gerilimin bir sebebi de muadil ilaçtır. Sağlık Bakanlığı’nın eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürürlükte olan genelgeye ve eczacının eşdeğer ilaç vermeye yetkili olduğu gerçeğine rağmen ne yazık ki kamuoyu bu konuda yeteri kadar aydınlatılamamaktadır. Sağlık Bakanlığı “muadil ilaç” konusunda vatandaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirecek ve bilinçlendirecek projeler üretmeli, eczacı ile vatandaşı karşı karşıya getirmemelidir” dedi.

“ECZACILARIN SORUNLARINA ACİL ÇÖZÜM BULUNMALI”

İlaçta reklamın bilinçsiz tüketimi arttırdığını da kaydeden Kaplan, ilaç sanayi ve reklam şirketlerinin, tüm eczacılar ve eczacı odalarının karşı çıkmasına rağmen halkın sağlığıyla oynadıklarını dile getirdi. Kaplan konuşmasının devamında şunları söyledi: “Vakıf Üniversitelerinde planlanmadan ve ihtiyaçtan fazla Eczacılık Fakülteleri açılmaktadır. Ülkemizde Eczacılık Fakülteleri son yedi yılda %71 artmıştır. Vakıf Üniversitelerinde planlanmadan açılan eczacılık fakülteleriyle birlikte ileriki yıllarda istihdam anlamında ciddi sıkıntılar yaşayacağımız kaçınılmazdır. Ülkemizde son yıllarda artan “sağlık çalışanlarına şiddet” maalesef Eczacılarımız için de büyük bir tehdit haline dönüşmüştür. Şiddetin boyutu her geçen gün artarak katlanmakta, ne yazık ki ölümlü sonuçlar doğurmaktadır. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir. Eczacılık mesleğinin ülkemizdeki kalitesini arttırmak için yurtdışına sıkça seyahat etmek durumunda kalan ve 1. derece kamu hizmeti gören kamuda, özel sektörde çalışan eczacılara ve eczane eczacılarımıza yeşil pasaport hakkı tanınmasını gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman Eczacılarımızın yanında olduğumuzu belirterek; yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen; bu onurlu mesleği yürüten, büyük fedakârlık, özveri ve sabırla çalışan, kesintisiz sağlık hizmeti sunan meslektaşlarımın sorunlarının çözüme kavuşacağı ve sağlık danışmanlığının önem kazanacağı yarınlar diliyorum” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here