CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak kan ürünlerinin tek firma aracılığıyla hastanelerden verilmeye başlanması uygulamasını eleştirdi.
AK Parti döneminde uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Politikasının, önemli tahribatlara yol açtığını ifade eden Kaplan, 15 yıldır uygulanmakta olan bu programın hastaneleri şirket, hastaları müşteri olarak gören ve kamusal hizmetin dışına çıkan bir sistem olduğunu vurguladı.
ESKİ SİSTEM SUİSTİMALLERE KAPALI BİR SİSTEMDİ
Kaplan, “AK Parti hükümetinin, iktidara geldiğinden beri reform olduğunu vurguladığı ‘Sağlıkta Dönüşüm Politikası’ ne yazık ki uzun vadede ülkemizdeki sağlık sektöründe önemli tahribatlara yol açmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın etkilediği bir husus da kan ürünlerinin tek firma aracılığıyla hastanelerden verilmeye başlanması uygulamasıdır. Bu uygulamadan önce; ayakta tedavi gören hastaların kan ürünü, faktör ve immunglobülin ilaçlarını içeren reçeteleri Türk Eczacılar Birliği’nin oluşturduğu sistemle eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanmakta olup, bu ilaçların hastalara ulaştırılması SGK-TEB arasında imzalanan protokol gereği; Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla işleyen Sıralı Dağıtım Listesi’ne tabiydi. Kan ürünlerinin Türk Eczacılar Birliği ve eczacı odaları gözetiminde eşit ve sıralı dağıtımı, 19 yıl önce kan ürünü ilaçlarında yaşanan suiistimalleri önlemek amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla tüm eczaneler arasında kurulan sıralı ve eşit dağıtım sistemi ile temini ve hastalara ulaştırılması uygulaması kamu zararı engellenmiş, ilaç suiistimalleri en aza indirilmiş ve hasta sağlığı güvence altına alınmıştır.
TEK FİRMA İLE KAN ÜRÜNLERİNİN TEMİNİ YETERSİZLİKLERİ VE RİSKLERİ DOĞURUR
Kaplan konuşmasının devamında yeni sistemi eleştirerek; “Yeni düzenleme ile ihalenin tek firmaya verilmesi ve bu firma aracılığıyla kan ürünlerinin hastanelerden temini uygulaması temin ve dağıtımda olabilecek yetersizlikleri ve riskleri beraberinde getirmiştir. Türkiye’de yerli plazma ürünleri üretilmesinin hayata geçirileceğinin duyurulmasının ardından, bu uygulama için açılan ihaleye 18 firma girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Murat Sancak’a ait firma ihaleyi kazanmıştır. SGK ile bu firma 12 yıllık sözleşme imzalayamış ve sözleşme şartlarına göre 5 yılın sonunda firma Türkiye’de üretim tesisini tamamlayacak ve tamamıyla yerli üretime geçmesi planlanmıştır. Ancak, bugün gelinen noktada söz konusu firmanın ihale şartlarına uymayarak son derece önemli olan yerli ilaç üretimi ile ilgili atması gereken adımları atmadığı; ürünlerin yabancı şirketler tarafından üretildiği; yasaya aykırı bir şekilde tekelleşme yoluna gidildiği görülmektedir” diye konuştu.
KAN ÜRÜNLERİNİN HASTANEDEN VERİLMEYE BAŞLANMASI SORUN YARATACAKTIR
Kaplan, kan ürünlerinin hastanelerden verilmeye başlamasında sorunlar olacağını ifade ederken sözlerine şöyle devam etti: “Kamu kaynaklarının gözetilmesi, halk sağlığının korunması için; sıralı dağıtım devam etmeli, mevzuata aykırı biçimde ayakta tedavide kan ürünü reçetelerinin tekelleşebilecek tek bir firma aracılığıyla hastanelerden temini uygulamasından vazgeçilmesi ve iptal edilmesi gerekmektedir.”
KAPLAN’DAN BAKAN KOCA’YA SORULAR:
⦁ Kandan üretilen ilaçların işlenmesi ihalesi verilen Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait firmanın İhale aşamasında öne sürülen yerlileşme koşulunu gerçekleştirmiş midir?
⦁ Gerçekleştiyse hangi ölçüde gerçekleştirilmiştir?
⦁ Üretilen plazmalar yerli plazma mıdır? Değilse hangi ülkeden temin edilmiştir?
⦁ İhaleyi alan firma yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte midir? Firmaya uygulanan herhangi bir yaptırım var mıdır?
⦁ Söz konusu firma üretim merkezini açmış mıdır? Bununla ilgili herhangi bir girişimde bulunmuş mudur?
⦁ İhale sözleşmesinin imzalandığı 2017 yılı rakamlarıyla kamu maliyesine 15 milyar katkı sağlayacağı açıklanan projenin kamuya maliyeti ne kadar olmuştur? Kamuya herhangi bir katkıda bulunmuş mudur?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here